Đã ngu mà còn thể hiện…

0
423

ĐÃ NGU MÀ CÒN THỂ HIỆN!

Mỗi lít xăng nhập về VN bao gồm cả phí vận chuyển có giá thành là: 8.147 đồng. Sau đó, nhà nước đến áp giá thuế, phí, qủy cho mỗi lít xăng như sau:

– Thuế nhập khẩu = 1.944 đồng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt = 1.555 đồng
– Thuế BVMT = 4.000 đồng
– Chi phí định mức = 1.250 đồng
– Lợi nhuận doanh nghiệp = 300 đồng
– Qủy bình ổn giá = 300 đồng
– Thuế VAT = 1.944 đồng

Như vậy, tổng số thuế, phí, quỹ mà người dân phải gánh trên mỗi lít xăng là: 11.293 đồng, chiếm 58% 

Nhìn vào hóa đơn bên dưới, bạn có biết ta đóng thuế môi trường cho mỗi lít xăng là bao nhiêu không? 4.000 đồng? Không phải! Chính xác là 4.400 đồng. Vì ta nộp thuế môi trường 4.000 đ nhưng, nhà nước bắt ta phải đóng thêm 10% thuế VAT cho 4.000 đ thuế môi trường đó nữa. Nghĩa là, ta phải đóng thuế trên tiền đóng thuế của ta. Dã man chưa?

Với cách tính thuế chồng thuế, phí chồng phí như này, chỉ cần mua 1 lít xăng là ta đã mất đi 1 ký gạo vì thuế. Và còn bao nhiêu mặt hàng tiêu dùng mà ta phải mua hằng ngày, thì tiền thuế đó lên đến cỡ nào? Có ai tính ra chưa?

Nêu ra điều này tự nhiên thấy thương mấy em DLV hay mò vào nhà tui chửi rủa: « mày đã làm gì cho đất nước chưa mà lên giọng phê phán, chỉ trích? Đã ngu còn thể hiện»!

Thật! Đã ngu mà còn thể hiện!

NGÔ TRƯỜNG AN