Cứu trợ dịch bịnh rất khác…

0
30

Được biết thành phố đang triển khai hành động cấp bách và thiết thực được toàn dân mong chờ là cứu trợ với chương trình 1 triệu túi An sinh xã hội.

Như các chương trình cứu trợ trước đây tôi đã thấy, các túi cứu trợ căn bản sẽ gồm thực phẩm và một ít tiền mà không theo một định chuẩn khoa học nào.

Hay nó chỉ phù hợp với việc cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, mất mùa… khi mà chu kỳ khó khăn diễn ra trong thời gian ngắn.

Cứu trợ dịch bệnh rất khác.

Người lao động nhập cư và người cư trú ổn định mất việc cần gói An sinh cơ bản gồm 4 loại chi phí bảo đảm an toàn: thuê nhà, điện nước ,dự phòng khám chữa bệnh và lương thực thực phẩm.

Tất cả chí phí này đều phải trả bằng tiền mà tiền là cái không có khi mất việc.

Dân giúp dân, việc các nhóm thiện nguyện giúp dân chủ yếu bằng lương thực thực phẩm.

Nếu túi An sinh xã hội cũng chỉ vậy thì sẽ không đảm bảo tinh thần an sinh và sẽ làm mức độ phức tạp xã hội gia tăng.

Người lao động nhập cư và người cư trú mất việc rất cần túi An sinh xã hội 4 thành phần như vậy.

Tin thì hàng triệu người này đã tin.

Đợi thì họ đã đợi mấy đợt giãn cách rồi.

Nhiều vấn đề phức tạp khác đang phát sinh.

Giải pháp là hỗ trợ tiền mặt để họ trả tiền thuê nhà, điện nước và tuyên bố khám chữa bệnh cho người nhập cư miễn phí toàn bộ cho đến khi xã hội khởi động trở lại.

Nếu không có túi an sinh cơ bản như vậy có khi họ sẽ tự phát tìm cách đào thoát về quê còn nguy hơn về nhiều mặt.

HOÀNG LINH