Cuộc sống thời @…

0
516

Phải chăng công nghệ đang ngày càng can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của chúng ta?
Tiện ích nhiều hơn, nhưng cảm xúc thì ít đi…

https://www.facebook.com/tienganh.cho.nguoidilam/videos/1877671145610045/?t=1