Cúm tàu vô số tội…

0
61

Tranh và tựa của OSVAL, hoạ sĩ Cuba, đăng ngày 26 tháng 7 năm 2021 trên Cartoon Movement.

Trong tranh. hoạ sĩ chỉ vẽ lũ virus Vũ Hán lần lượt mang đi những người thân yêu của không ít gia đình. Dĩ nhiên, đó là nỗi đau lớn nhất, cũng là tội ác ngày càng chất chồng của Cúm Tàu (cùng bè lũ đã khiến cho virus Vũ Hán gây ra đại dịch).

Tuy vậy, nỗi đau còn xé nát con tim của những người con cháu đang trong khu cách ly không thể về bên cha mẹ ông bà đang trở bịnh nặng, vì họ chẳng thể bước ra khỏi những dây giăng, rào chắn.

Cha mẹ, người thân, hay bạn bè mất nơi xa, có khi chỉ là ở quận huyện khác trong những lúc nầy, cũng khó thể tới viếng và thắp nén nhang tưởng niệm.

Cha mẹ hay vợ con, người thân đau bịnh-không-phải-Cúm-Tàu, thậm chí tới lúc sinh nở, cũng đều khó thể được các bịnh viện tiếp nhận, mà nhiều khi chỉ vì cái nhãn “Người Trong Khu Cách Ly”.

Còn gì nữa không? Chắc chắn còn rất rất nhiều, mỗi người đều có thể lập ra bản danh sách đắng nghét những nỗi đau của mình cùng gia đình và bạn bè phải chịu đựng trong thời mắc dịch nầy, gồm cả chuyện trẻ em không được tới trường, người lớn mất việc làm và cạn kiệt tiền bạc để nuôi gia đình, doanh nghiệp kiệt quệ và phá sản, v.v….

Nhưng có phải tất cả tội đều thuộc về lũ virus Vũ Hán gây ra đại dịch Cúm Tàu?

Hay góp vào đó còn là thái độ nhẫn tâm, phi nhân, nhân danh “Chống Dịch”?

NGUYỄN HỮU THIỆN