Cụ ông mua dâm, cụ ông xin xe!…

0
1412

Báo giới đang ầm ào về hai cụ ông, một cụ ông 85 tuổi mua dâm bị phạt 750 ngàn, một cụ ông xin Thủ tướng cho chiếc xe ô tô riêng vì tin rằng “Dẫu có khó khăn thì cũng không khó khăn đến mức không thể cho tui một chiếc xe ô tô”.

Cuộc ghi âm xét hỏi gái mại dâm….
Nhật ký của “taxi girl”

Cụ ông mua dâm là thường dân.

Cụ ông xin xe là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Cụ ông mua dâm sinh sống bằng tiền của mình làm ra, hoặc tiền của con cháu cho.

Cụ ông xin xe sinh sống bằng tiền ngân sách.

Cụ ông mua dâm có sức chơi thì chơi, có bị bắt thì chịu.

Cụ ông xin xe, có sức nhưng thích xin để được chơi.

Cụ ông mua dâm vốn thói quen không xòe tay mót tiền ngân sách.

Cụ ông xin xe vốn sẵn tính ngó nghiêng xem ngân sách còn bao nhiêu tiền để xin.

Thế nên, xét một cách tương đối nào đó, cụ ông mua dâm vẫn đáng tôn trọng hơn cụ ông xin xe ô tô rất nhiều.

Những người không ăn bám ngân sách, không nhìn ngân sách để mưu cầu sự thụ hưởng cho bản thân đều đáng khen ngợi cả!

NGÔ NGUYỆT HỮU