Cử nhân thất nghiệp, tại ải tại ai?

1
789

10394803_1432722393676635_7507686288964418033_n

– Trong quý 1 năm 2014, cả nước có 162.400 người trình độ ĐH và thạc sĩ thất nghiệp… thiệt là một sự lãng phí to lớn về kinh tế xã hội cho đất nước… Lỗi này tại ải, tại ai?

– Tại ngành giáo dục đào tạo quản lý cái kiểu gì mà nhà nhà mở trường, người người mở trường… mạnh ai nấy mở thì thử hỏi cung mà nhiều hơn cầu thì… hổng thất nghiệp cả đống ra đó mới là”lọa” đấy!

– Nhu cầu thực tế xã hội chỉ cần đào tạo 20% cử nhân và 80% công nhân kỹ thuật nhưng đàng này chúng ta đã làm ngược, nghĩa là ngành giáo dục đào tạo hơn 80% cử nhân và chỉ có 20% công nhân. Hệ quả này đã gây ra sự lãng phí không nhỏ về thời gian, tiền của, công sức của xã hội…

– Ngày nay doanh nghiệp đang cần lao động phổ thông, ai đi xin việc mà để lộ lý lịch mình cử nhân, kỹ sư thì chẳng ma nào thuê… có nơi còn xem tay bạn có chai sần, họ mới nhận… Đấy xã hội bây giờ đang trong tình thế: “hết gạo chạy rong nhất nông, nhì sĩ”… “khôn cũng chết, dại cũng chết… biết mới sống!? Thôi thì mạnh ai nấy lo… còn như trông đợi ở sự quản lý của mấy cái Bộ tào lao xi đế thì có mà chết thôi!?

8 Sài Gòn

1 COMMENT

Comments are closed.