Còn vô cảm thì…

0
132

Mỗi ngày tại Việt Nam có trung bình 22 người chết vì tai nạn giao thông.

Nhưng mỗi ngày tại Việt Nam có trung bình 365 người chết vì ung thư.

Trùng hợp làm sao, tỉ lệ chết vì ung thư “xem xem” (same) với tỉ lệ người chết vì tác hại bụi mịn PM2.5 (PM1.0 và PM0.3 thế giới đã công bố, Việt Nam thì…)

Đừng hỏi vì sao xung quanh ngày càng nhiều cái chết vì ung thư và cả việc chết lưu thai nhỉ hay sinh con quái dị. Các nghiên cứu thế giới đã chứng minh sự liên quan của bụi mịn PM2.5 đến vấn đề nhức nhối trên.

Còn vô cảm thì chính bạn, người thân của bạn, con cháu các bạn sẽ còn tiếp tục chịu đựng và trả giá bởi bụi mịn!

MAI QUỐC ẤN