Con số biết nói…

0
111
Báo Tuổi Trẻ 3/11/2014

Việt Nam có tới 139.000 cơ quan hành chính sự nghiệp, mỗi cơ quan giảm một phó thì mỗi năm sẽ giảm được 4.000 tỷ đồng tiền thuế của dân cho phương tiện xăng, xe, điện, nước… phục vụ cái “ghế” phó này hoạt động, chưa kể tiền lương, bổng lộc, và các chi phí cho phe cánh, dây dợ, vợ con của phó…

TRẦN BANG