Con nít & vaccine covid…

0
62

1. Con nít mắc Covid nhẹ nhàng và qua nhanh, càng nhỏ càng nhẹ. Tôi biết chắc cũng vài ngàn nhưng không thấy đứa nào có vấn đề. Chủ yếu là phụ huynh lo lắng nhưng sau đó ngạc nhiên “sao nó hết nhanh thế”. Thế giới đa số cũng vậy.

2. Cho tới hiện nay theo tôi biết thì chỉ có Pfizer là cho phép chích cho trẻ từ 12 – 18 tuổi, cũng nghe phong phanh họ nghiên cứu cho trẻ từ 6 tháng. Nhưng không hiểu tại sao có địa phương phát phiếu đăng ký cho trẻ dưới 12 tuổi mà thậm chí từ 2 th đến 12 tuổi, không hiểu chích cái gì?

3. Con nít bệnh nhẹ, chích vaccin vào càng bệnh nhẹ hơn NHƯNG

– Bệnh không biết về lây cho ông bà chưa chích ngừa là rất nguy hiểm.

– Bệnh không biết đi lung tung lây cho người có nguy cơ bệnh nặng chưa chích cũng rất nguy hiểm.

4. Theo tôi, chích ngừa cho người lớn tuổi và người nguy cơ. Sau đó hạ độ tuổi dần xong hãy bàn đến con nít.

5. Còn nhiều vấn đề, quan điểm khác về vaccin Covid cho trẻ em lắm. Chưa bàn được

TUỲ…

BS HUU KHANH TRUONG