Có khi nào bạn giật mình?

0
56

👀 Có khi nào bạn sẽ giật mình khi nhận ra rằng chúng ta có đang nhìn nhận, đánh giá đúng về một vấn đề?

▪ Năm 2020, Việt Nam có hơn 120 ngàn người chết vì ung thư, trong số tổng hơn 350 ngàn bệnh nhân.

▪ Năm 2020, Việt Nam cũng có hơn 6.500 người chết vì tai nạn giao thông trong số hơn 14 ngàn vụ tai nạn.

▪ Cũng từ đó đến nay ở Việt Nam, hơn 1 năm rưỡi, số người chết vì con virus đó khoảng 370 người, từ khoảng 100 ngàn ca nhiễm. Một con số tử vong quá nhỏ so với ung thư hay tai nạn giao thông. Cái chết nào cũng là mất mát nhưng chúng ta đang nói về những thống kê.

❓ Thử nghĩ kỹ xem, lúc trước nếu bạn không sợ rằng mình sẽ chết vì ung thư hay tai nạn giao thông thì tại sao bây giờ bạn lại sợ vì con virus đó?

Tôi không nói bạn chạy nhong nhong ngoài đường vi phạm luật giãn cách. Nhưng tôi nói rằng bạn không nên để tâm hồn bị nỗi sợ hãi lấn át. Chắc chắn nó ảnh hưởng tiêu cực đến sự minh mẫn, cảm xúc cũng như thể xác của bạn.

Bản thân chúng ta có mặt trên cuộc đời này đã là điều tuyệt vời kỳ diệu. Nên hãy tận hưởng và chấp nhận nó ngay cả khi khó khăn và mất mát. Sợ hãi làm gì vì có sợ thì vấn đề cũng vẫn còn ở đó.

【Vương Đang Ngủ Gật】