Cô gái đếm lượt xe qua ở BOT…

0
545

(Để cho bà con thấy BOT cấu kết nhóm lợi ít hút máu dân khủng đến cở nào)

BOT Ninh Lộc- Khánh Hòa với số vốn đầu tư là 1.437 tỷ, và lúc đầu nó dự kiến thu phí trong khoảng thời gian 14,5 năm. Chẳng hiểu nhầm lẫn thế nào, mấy anh chủ BOT đính chính lại vốn đầu tư và đòi thu phí tận 21 năm 8 tháng.

Cho rằng thời gian chênh lệch quá lớn, một số bà con đã lập lán trại ngay tại BOT và kiểm đếm xe. Kết quả thật bất ngờ, mỗi ngày trung bình trạm BOT này thu được khoảng 1,1 tỷ đồng. Đấy là chưa thèm tính những xe mua vé theo tháng và theo quý

Thử làm phép tính đơn giản: 

1,1 tỷ x 365 ngày x 21 năm thì nó ra con số xấp xỉ 8.500 tỷ. Nếu tính đầy đủ những xe mua vé theo tháng và quý, cùng với số lượng xe tăng hàng năm thì con số còn khủng khiếp nữa.

Trong ảnh là cô gái Trần Mỹ Thảo, đã cùng một số bà con bỏ thời gian công sức, tự lập lán trại ngồi đếm lượng xe mấy ngày qua. Và Quân luôn cho rằng, những người như họ mới góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, chứ không phải lũ giáo sư, tiến sỹ lưu manh giả danh trí thức.

NGUYỄN HOÀNG QUÂN