Có ai vậy không?…

0
115

1. Dư luận viên có thấy ai làm Bộ trưởng, mà học sinh bị đánh, bị uống nước bẩn, bị xâm hại đồng tính… mà vẫn mỉm cười chưa?

2. Dư luận viên có thấy ai làm Bộ trưởng mà để xảy ra mua bán điểm trong thi cử, có đầy đủ nhân chứng vật chứng tang vật… vẫn mỉm cười chưa?

3. Dư luận viên có thấy ai làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại nghĩ ra từ “Thu giá” thay cho “Học phí”… vẫn mỉm cười chưa?

4. Dư luận viên có thấy ai làm Bộ trưởng mà trẻ con lớp Một học Sách giáo khoa sai… vẫn mỉm cười chưa?

5. Dư luận viên có thấy ai làm Bộ trưởng mà vừa xuất hiện gần như cả nước phản đối… vẫn mỉm cười chưa?

NGÔ NGUYỆT HỮU