Chuyên nghiệp và nghiệp dư…

0
50

Trước nay tôi vẫn tin mình là nhà văn chuyên nghiệp. Nhưng giờ thì tôi biết mình chỉ là người viết nghiệp dư.

Bạn có thể tưởng tượng ra những cảnh huống mới chỉ ở mức hiện thực hạng xoàng như trong ảnh? Tôi thì chịu.

Ngưỡng mộ những đồng nghiệp vẫn có thể véo von chuyện thứ bậc của chữ nghĩa, một cách rất chuyên nghiệp.

LAO TA

(Ảnh bọn trẻ đang “ăn tiệc” trong nhà hàng ma rắc muối, xin của bác Văn Lưu Trọng)