Chúng buột dân phải chửi thề…

0
215

Trong nghệ thuật tiêu hóa, ăn thì phải ỉa, ăn thì phải chia đều xuống ruột già ruột non. Chẳng hạn vua ăn yến tiệc, quan ăn cơm thì cũng phải cho dân húp cháo.

Ở Việt Nam bọn thống trị ăn sạch của dân không nhả thứ gì. Chúng ăn ở thua cả dụng cụ bài tiết của chúng là con c… Vì con c… phải đái ra khi sắp bể bàng quang, còn chúng không đái ra bất cứ thứ gì chúng vơ vét.

Hai thằng Bộ trưởng TTTT ăn lộc Mobifone, AVG, đám quan chức Khánh Hòa ăn đất phi trường, bọn Hoàng Trung Hải ăn sắt thép và vô số quan tham ăn đất Thủ Thiêm, ăn chất thải Formosa, ăn BOT, ăn nhiệt điện than, ăn đất đặc khu, ăn lương giặc Tàu… là một lũ súc sinh như thế. Chúng bắt nhân dân phải buột miệng chửi thề…

BÙI CHÍ VINH

TIẾNG CHỬI THỀ CỦA NHÂN DÂN

Các ngươi ăn ở sao khôn vậy?
Bóc lột ngay từ lúc cởi truồng
Bốn hộp sữa mỗi lần sinh đẻ
Thảo nào con nít bệnh còi xương

Thảo nào con nít quen moi rác
Tập ngửi mùi hôi để trưởng thành
Lỡ sau khôn lớn làm thủ trưởng
Cũng quen mùi thum thủm công danh

Thảo nào con nít quen dắt mối
Tập bán trôn nuôi miệng kiếm lời
Lỡ sau khôn lớn làm lãnh đạo
Cũng rành ba mươi sáu kiểu chơi

Thảo nào con nít quen nói láo
Tập giống vua quan cách uốn mồm
Lỡ sau khôn lớn làm nhà báo
Viết đói thành no dễ kiếm cơm

Thảo nào con nít quen bắt chước
Tập “gà nhà bôi mặt đá nhau”
Lỡ sau khôn lớn đi bán nước
Mất hết Biển Đông cũng chẳng rầu

Tiền? Thì nói “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC”
Tù ? Thì kêu “TÒA ÁN NHÂN DÂN”
Chao ơi, tiền bạc dành ông lớn
Còn cùm gông tặng kẻ rách quần

Các ngươi ăn ở thua con c…
“Con c…” còn biết đái khi cần!

BÙI CHÍ VINH