Chữ ký để sống và chữ ký để chết…

0
211

Cũng là chữ ký của Nguyên thủ Quốc gia cả. Nhưng sao khác nhau như ánh sáng với bóng đêm.

Mỗi lần Tổng thống Mỹ Trump ký văn bản nào đó thì ông khoe ra cho toàn Dân biết . Đất nước được hùng mạnh lên, vị thế của một Dân tộc được đẩy cao lên trên trường Quốc tế. Chữ ký của ông làm cho muôn người hân hoan chào đón, hạnh phúc tràn trề; Còn kẻ thù của nước Mỹ thì nhìn thấy chữ ký của ông thì bạt vía kinh hồn v.v…

Nhưng ở Đất nước tôi họ ký dấu, ký âm thầm, ký vụng, ký trộm, ký không dám cho ai biết, ký để dẫn Dân tộc tôi vào con đường mất mát và tăm tối thương đau. Ký để con mất cha, vợ mất chồng. Ký để cho Bắc Nam li tán thành kẻ thù của nhau. Ký để hủy hoại cả một nền Văn hóa. Ký để xóa bỏ cả Lịch sử huy hoàng và truyền thống nghìn năm văn hiến của Cha Ông, Ký cho mất đi hào khí của hồn thiêng sông núi. Ký để rước giặc vào nhà, xóa bỏ và bán đi cả một Dân tộc mà được xây dựng và gìn giữ từ bao đời bằng máu, bằng xương…

Chữ ký của họ thường là sợi dây thòng lọng thắt vào cổ ai đó. Nên họ cứ ký xong, bỏ bút xuống là y rằng nghe chửi.

Đúng là trên Thế gian này luôn tồn tại hai dạng chữ ký: Chữ ký mang lại sự sống và chữ ký mang lại sự chết. Và cũng từ đó mà ta nhận biết ra được đâu là người Quân tử sáng láng hào hoa hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật và đâu là đứa Tiểu nhân đang núp sau cái váy hôi của một bà già.

NGUYỄN DOÃN ĐÔN