Chồng… ơi?

0
836

chong

– Chồng ngoan ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân
– Chồng lười ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động
– Chồng lăng nhăng ngày nào cũng là lễ độc thân
– Chồng hư ngày nào cũng là tết Thanh minh
– Chồng con nít ngày nào cũng là tết Thiếu nhi
– Chồng mê tín ngày nào cũng là ngày húy kỵ
– Chồng dối gạt ngày nào cũng là ngày Cá tháng tư
– Chồng pê đê ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3
– Chồng dê ngày nào cũng là ngày Kế hoạch hóa gia đình
– Chồng say xỉn ngày nào cũng có giỗ quải
– Chồng vũ phu ngày nào cũng là ngày Thầy thuốc Việt Nam
– Chồng hoàn hảo… thì không tồn tại!!

Chồng vậy thì ở đại mình ên… cho bền
Rên thì rên nhưng vẫn khoái kế bên có người
Ở đời biết sao cho vừa… người ơi!

S.T