Chồng con gì đâu yếu xìu…

0
651

Có năm bà vợ đang ngồi rù rì với nhau ..

Bà Thuốc khoe: Chồng tớ có lên có xuống …

Bà Gaz: Chồng tui cũng vậy lên xuống thất thường .

Bà Xăng: Chồng tui cũng vậy. Nhưng đỡ hơn mấy bà là lên mạnh, nhưng xuống nhẹ.,,

Bà Nước: Chồng em ít lên nhưng ổn định lâu dài …

Bà Điện: Chỉ có chồng tui là ngon nhất, lên mạnh, nhưng quyết tâm là không xuống, dù ai nói ngã nói nghiêng, chồng tui vẫn quyết như kiềng ba chân ha! ha ….

Bổng bà Lương ở đâu lù lù đi tới giọng thiểu não: Chồng tui thì tệ nhất… dù tui năn nỉ ỉ ôi, thậm chí van xin vẫn nhất quyết không chịu lên, tới chừng tôi phân trần chồng con người ta có lên, có xuống, thậm chí anh Nước lên, anh Điện lên mạnh rồi nằm ì luôn, thằng chả mới miễn cưỡng trườn lên có chút xíu rồi nằm im.hỏng có nhúc nhích, cục cựa gì cả. Chồng con gì đâu mà chậm chạp yếu xìu, chán như con gián…

NĂM THỜI SỰ
Saigon 22/04/2019