Chiếc lu thần kỳ…

0
291
Ảnh do bọn ngu chế ra để nhạo báng cả Thượng đế. Nên xử lý bọn này theo luật, không luật người thì luật trời.

VỀ CHIẾC LU THẦN KỲ: AI NGU HƠN?

Thế này… thì đào tạo sinh viên thành cái gì?

A. Einstein nói, không thể chống lại bọn ngu vì chúng rất đông.

Xem ra vụ sáng tạo lu chống ngập không phải do người để xuất ngu mà do cả làng ngu. Chỉ có vài giáo sĩ không ngu mới hiểu được sáng tạo mang tầm Thượng đế này.

Sau mấy ngày tra cứu, và nhờ xem cái clip bọn trẻ trâu chế nhạo lu, bây giờ thì tôi hiểu ra sáng tạo vĩ đại về chiếc lu thần kỳ.

Trong huyền thoại đã từng có chiếc lu thần kỳ chống lụt. Cựu ước mô tả một cơn đại hồng thủy từng giết sạch cả loài người ngu muội, độc ác trên mặt đất, chỉ còn sống sót một gia đình không ngu. Nhờ đâu? Nhờ Chúa Trời chỉ dẫn cho cách chui vào trong chiếc lu để thoát nạn. Chiếc lu ấy được gọi là con tàu Noah.

Ấn Độ cũng có huyền thoại tương tự. Truyện Trái bầu mẹ của Việt Nam cũng ghi nhận chiếc lu thần kỳ đó. Dân ngu có thể không biết nhưng một giáo sĩ hay nhà dân tộc học không thể không biết đến các huyền thoại này.

Chẳng nhẽ Kinh Thánh nói sai? Chẳng nhẽ Thượng đế bày dại?

Sài Gòn có ngày sẽ diễn ra từ ngập lụt đến đại hồng thủy. Chạy đâu cho thoát nếu không tin vào chiếc lu thần kỳ? Những ngưòi mạt sát, chửi bới, hạ bệ lu khác nào xúc phạm Thượng đế. Luật ANIMA không trừng phạt thì còn có luật trời. Bọn ngu sẽ chết, chết thảm hại như đã từng chết trong đại hồng thủy của thời hồng hoang!

Đang rất bận viết đề tài nhưng buộc phải lên tiếng cứu đồng nghiệp bị mắc nạn. Bài viết của tôi có căn cứ kinh điển chứ không bào chữa lấp liếm để che đậy cái ngu. Không tranh luận với bọn ngu vì chúng mày quá đông! Và cũng đừng cậy đông hiếp người quá đáng. Hành xử nhu vậy là không văn minh, bóp chết sáng tạo của Thượng đế.

CHU MỘNG LONG