Chỉ người có tâm, có tầm mới nói được như thế…

0
663

Một kẻ điên, một người được cho là có vấn đề tâm thần đang thuyết trình trước tòa…. Ổng đang nói về những câu chuyện trên trời mà rất rất ít người có thể hiểu được. Tôi nhắc lại câu chuyện con cua và con cá.

Con cua lên bờ đi ngao du 69 ngày. Nó nhìn thấy vô vàn thứ khác lạ. Ngay tại thời điểm nó quay về dưới cái “ao làng” với bầy cá, con cua lúc này nó chưa thể thẩm thấu hết những gì nó nhìn thấy. Bắt đầu nó nói lan man và bọn cá cho rằng nó bị điên. Những gì nó thấy là thật, nó thấy con chim bay trên trời, nó thấy bầy khỉ leo trên cây, nó thấy con gà gáy, thấy muôn vàn thứ trên hành trình mà nó đi ngao du. Bầy cá ở trong cái ao tù, chưa một lần ngóc lên bờ được 1 phút thì thấy được cái gì. 

Khi con cua về nó bắt đầu kể. À, trên bờ tao thấy con người, con gà, con chó, con này con kia….. thở bằng mũi, bằng phổi. Không thở bằng mang như tụi mày đâu cá ạ. Nó còn leo cây, bay trên trời,…. bla bla. Con cá tuyệt nhiên không tin. Trên đời làm gì có loài nào không có mang, không có mang thở bằng niềm tin à. Điên vừa thôi…. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó.

Cái tầm nhìn của một con người sống vì đam mê, có tâm và có tầm nó khác hẳn một con buôn, chỉ biết cái lợi trước mắt.

https://www.facebook.com/gioheomay.sk/videos/347719492494214/

Video : Chiến Quốc
Bài : Nguyễn Công