Chết sặc với tiếng Anh của thạc sĩ, tiến sĩ…

0
254

Tôi vừa nhận phản biện một bài báo khoa học của một cặp đồng tác giả (chắc là một thầy một trò). Mới đọc vào phần tóm tắt tiếng Anh đã chết sặc. Toàn bộ bản tóm tắt đều dịch theo anh Gúc Gồ, cú pháp ngô nghê, ngọng nghịu. Đến câu này thì tôi phải đi bệnh viện:

“It is also possible to see that many authors have studied about knives and shifts from a symbolic perspective, but there has not been any work to explore deeply and systematically about the symbol of mountains and water in Vietnamese folk songs”.

Đối chiếu với phần tóm tắt tiếng Việt, thì ra tác giả dịch từ câu này:

“Cũng có thể thấy nhiều tác giả đã nghiên cứu về ca dao và ca dao từ góc độ biểu tượng nhưng chưa có công trình nào khám phá sâu và hệ thống về biểu tượng non và nước trong kho tàng ca dao người Việt.”

Chết sặc vì “ca dao” được chuyển ngữ sang tiếng Anh là “knives and shifts”. Tôi phải vào bệnh viện nhờ một ca dao kéo mổ mũi đây!

Trình tiếng Anh cỡ này thì các bạn muốn đi làm Phó giáo sư, Giáo sư hãy yên tâm. Vì tác giả của bài báo này mà ngồi trong Hội đồng giáo sư thì các bạn báo cáo tiếng Anh ra tiếng Lào họ cũng nghe thông!

CHU MỘNG LONG