Chết lâm sàng…

0
73

Tôi đã trực tiếp dạy nhiều lớp chuyên Anh, bao giờ tôi cũng hỏi: Các em giao tiếp bằng tiếng Anh được không? Chưa bao giờ có 1 HS nào xác nhận với tôi rằng “có”. Các em cúi mặt hoặc cười chua chát. Tôi lại hỏi, vậy học để làm gì? Để thi!

Học để thi, học ngày học đêm, luyện hàng ngàn cái đề trong 3 năm phổ thông chỉ để phục vụ 1 kỳ thi, thi xong rồi chữ thầy lại trả thầy.

Học sinh không có lỗi, lỗi ở Bộ Giáo dục, ở các vị giáo sư, ở các “nhà” quản lý. Các em chỉ là nạn nhân. Gần 20 năm đẹp nhất của cuộc đời gần như bị cướp trắng. Những kẻ cướp còn YỂM BÙA vào HỒN CÁC EM – TÊ LIỆT, NGU NGƠ, Ù LỲ, CHÁN GHÉT, tóm lại là BỊ PHÁ HỦY.

Tại sao tôi lại hỏi học sinh chuyên Anh những câu ấy? Vì tôi dạy văn, tôi thấy học trò chuyên văn cũng lâm nạn: không biết nói, không biết viết – vì không biết/được tư duy. Mười mấy môn học ở phổ thông cơ bản là thế, NHỒI NHÉT, BỨC HẠI.

Học sinh VN đang lâm vào tình trạng CHẾT LÂM SÀNG về mặt linh hồn như thế đó. Cả sinh viên nữa.

Trả lại tự do cho giáo dục (và mọi cái khác nữa), đó là cải cách/đổi mới duy nhất nên làm lúc này. Còn nếu không làm được việc ấy thì cũng không nên làm gì thêm nữa cả. Đổi mới thế đủ rồi. Quay lại vài chục năm trước lúc chúng tôi đi học có khi còn tốt hơn. Đừng có “xây dựng con người mới” gì nữa cả. Không xây dựng được đâu, vì nó phản tiến bộ, phản nhân văn, phản nhân bản.

Đúng, cái cần học nhất bây giờ, không thể trì hoãn thêm, là học TIẾNG VIỆT. Phải học lại TIẾNG VIỆT. Tất nhiên, không phải là bằng cách tăng tiết đâu!

Fb THÁI HẠO