Chẳng mấy chốc trả hết nợ…

0
359

Bữa ăn sáng…
Phí chia tay…

DỰ THẢO LUẬT THU PHÍ POST 

Nợ nần ngập đầu nên 500 anh em ngành quốc hội bị xua ra tìm mọi cách móc túi dân. Có cả 1001 cách móc rồi, những tưởng hết cách, vậy mà cũng có một người anh em thiện lành phát minh thêm ra cách nữa là thu phí chia ly, hay éo chịu được.

Ngu như 500 anh em mà còn nghĩ ra phát minh mới, huống chi tui.

Vậy là sau 5 ngày vào rừng chụp chim, tui vắt óc suy nghĩ, riết rồi cũng bật ra một phát minh lớn có thể lãnh được nửa giải Nobel, chắc chắn giúp đảng và nhà nước thu tiền ngon ăn. Đó là dự luật thu phí post bài lên facebook.

Biểu phí như sau:

– Post một tấm ảnh: 5 đô, ảnh hở hang 10 đô, ảnh ở truồng 100 đô, ảnh ở truồng của chính mình 200 đô (vì cộng thêm phí bắt thiên hạ nhìn mình)

– Post một bài viết thì mỗi chữ 1 đô.

– Post thơ mỗi chữ 2 đô, cộng thêm phí bắt mọi người đọc thơ 5% nữa.

– Livestream mỗi giây một đô, livestream bài hát cộng 5% phí tra tấn người nghe.

Ước tính khi luật thu phí post ra đời, mỗi ngày thu được 500 triệu đô.

Chẳng mấy chốc trả hết nợ.

HUỲNH NGỌC CHÊNH