Chẳng hiểu gì về đảng?…

0
447


VỀ VIỆC KHAI TRỪ ĐẢNG

Ông bạn 40 năm tuổi đảng hỏi tôi:

– Ông nghĩ gì khi gần đây có nhiều trí thức bị khai trừ đảng?

Tôi cười:

– Trí thức đích thực bị khai trừ đảng là đúng rồi, có gì phải nghĩ? Đảng công nông với biểu tượng búa liềm, trí thức chui vào đó làm gì? Theo Điều lệ, đảng là tổ chức của những người cùng chí hướng. Khác chí hướng thì chỉ có thể làm suy thoái đảng. Tôi chỉ quan tâm đến loại tội phạm bị khai trừ. Loại này về với nhân dân thì làm hỏng nhân dân.

Ông bạn mắt tròn mắt dẹt:

– Nhưng trong bốn triệu đảng viên, có đến gần một nửa là trí thức đấy ông ạ.

Tôi lại cười:

– Tôi không nghĩ đó là trí thức. Anh phải phân biệt trí thức đích thực với công nông được trí thức hóa. Loại thứ nhất với tinh thần khai phóng thì tự do, còn chui vào đảng là thành phần cơ hội, tự mình công nông hóa để leo ghế. Loại thứ hai dù có đủ loại bằng cấp, danh hiệu trí thức, nhưng vẫn là công nông, tư duy đặc sệt công nông. Nôm na loại này mang danh hiệu trí thức nhưng không có tri thức đúng nghĩa.

Ông bạn vò đầu bứt trán:

– Tôi không hiểu…

Tôi buộc phải giải thích:

– Lẽ nào anh không biết khi kết nạp đảng, người ta truy xét lý lịch đến ba đời. Bao nhiêu năm thả lỏng trí thức chui vào làm hư đảng, nay rà soát lại, nếu lẫn anh trí thức nào trong đảng thì phải loại ra cho đảng trong sạch, vững mạnh. Có vậy thôi mà mỗi khi khai trừ ông nọ bà kia là cả làng hoắng cả lên! Chứng tỏ đám trí thức hong hóng vào đảng nhưng chẳng hiểu gì về đảng.

Đến đây thì ông bạn gật đầu:

– Ừ nhỉ. Nhưng tôi vẫn thấy thế nào ấy…

CHU MỘNG LONG