Chẳng ai khờ dại mãi đâu!…

0
215

Nếu 2007, 2012, 2014, 2016, 2018 mà báo chí cũng kêu gọi như vầy tôi tin nhân dân sẽ chung lòng.

Nhưng những trận đòn của CSCĐ, trật tự đô thị, TNXP, AN chìm nổi,… và luận điểm “mọi việc có Đảng và Nhà nước lo” hay cách mạt sát, doạ nạt những người yêu nước chân chính, đã khiến cho tình hình tệ đi.

Nhân dân sẽ tin những kẻ hôm qua còn hoạch hoẹ mình với nguyên tắc “hành là chính” ư? Nhân dân sẽ theo những kẻ trú ngụ trong biệt phủ xa hoa được hình thành từ các lần bòn rút thuế dân ư?.v.v..

Không có đâu!

Muốn lấy lại niềm tin nhân dân không phải không có giải pháp. Nhưng chắc chắn giải pháp không chỉ là hô hào là được. Ngược đời khi lời hô hào của những người hôm qua còn doạ dẫm hay nhẹ hơn là lên mặt với nhân dân.

Nhân dân làm sao tin được những người vừa “chụp mũ” phản động cho mình, vu vạ mình nhận 300k/lần để biểu tình?

Và nhất là những người hôm qua còn thò tay ký cưỡng chế đất dân bất hợp pháp, những người muốn bắt vài người dân dám lên tiếng để “tình hình tốt lên”; thì càng không!

Nhân dân quan sát lâu nay để biết ai thực bụng đứng về nhân dân, bảo vệ nhân dân và không phải cứ dựng ngọn cờ dân tộc lên bởi những kẻ cơ hội thì dân tin.

Chủ quyền và phẩm giá dân tộc phải từ sự trân trọng từng cá nhân nhân dân dám lên tiếng, dám dấn thân cống hiến chứ không phải những chính trị gia giỏi dân tuý và bọn giặc nội xâm đội lốt yêu nước.

Nhân dân xưa nay thường khờ dại. Nhưng chẳng ai khờ dại mãi đâu!

MAI QUỐC ẤN