CEO ngáo đá!…

0
792

Anh Trần Kinh Doanh, tên thật như nghề, ảnh là CEO của Thế Giới Di Động. Ừa, ảnh là CEO hay là KEO gì kệ ảnh, Hữu hem quan tâm. Nhưng cái cách ảnh nói thiệt tình là hem có được, dĩ nhiên là trên quan điểm của Hữu.

Anh Nguyễn Tử Quảng, đồng bào của Hữu vừa ra điện thoại B-Phone mới. Anh Quảng ảnh có tham nhũng ngân khố hay trục lợi chính sách gì đâu, ảnh mê làm điện thoại nên ảnh chế tạo điện thoại thì kệ ảnh.

Ảnh bán giá bao nhiêu thì kệ ảnh, ảnh bán mua hay hem mua gì thì kệ ảnh. Tự nhiên mạng xã hội người khen người chê ảnh tè le hột me.

Hem lẽ cái điện thoại của ảnh khiến cho bùn thải đổ xuống biển Tuy Phong, hem lẽ cái điện thoại của ảnh khiến cho Trịnh Xuân Thanh ra tự thú, hem lẽ cái điện thoại của ảnh khiến ông Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ đánh anh lái xe…

Nghĩa là, cái điện thoại của anh hoàn toàn hem ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới nhân loại con người, nhan sắc danh vọng của ai hết. Vậy mà tự nhiên cứ nói ảnh này kia kia nọ, tội nghiệp ảnh.

Người ta có quyền sống cho giấc mơ của mình mà, đúng hem?

Như Hữu vậy, lúc nào Hữu cũng mong được là Thường trực Ban Bí thư để miễn nhiệm ông Bộ trưởng nào đó, bà Thứ trưởng nào đó cũng được dzợ. Là ước mơ của Hữu có vi phạm gì hem?

Vậy mà, tự nhiên anh Trần Kinh Doanh ảnh lên báo quảng cáo hệ thống Thế giới Di Động của ảnh xong phán, “Nếu chưa có điện thoại ảnh sẽ mua B Phone”.

Ý ảnh là nếu thế giới chết hết người đi thì ảnh sẽ cưới anh Nguyễn Tử Quảng ấy.

Chuyện tào lao bí đao để người bình thường nghịch được rồi, ảnh làm CEO ảnh hem nói được lời tốt đẹp thì thôi ảnh còn cố bỏ củi vào lò chi.

Cô dâu Tám tuổi sẽ tha thứ cho ảnh, còn Hữu hem có thích ảnh.

Từ nay, Hữu thề Hữu mà vào Thế giới Di động mua điện thoại thì Hữu là con tham nhũng luôn chứ không phải là người nữa.

NGÔ NGUYỆT HỮU