Càng học càng gian…

0
254

Thằng Mẽo quan niệm càng học càng thông, dể hiểu vì  nhờ học mà hiểu rộng biết nhiều, thông minh hơn.

Thằng Tây quan niệm càng học càng dốt.

Hỏi sao nói năng ngược đời vậy thì bảo  nhờ có học mới thấy rằng điều mình biết quá ít ỏi, nhỏ nhoi còn điều mình chưa biết thì vô cùng.

Chưa học như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, có học như ếch lên bờ, thấy bầu trời vô tận.           

Riêng thằng Ta  lại bảo càng học càng gian. Hỏi sao, y bảo:           

 – Học lớp dưới còn đàng hoàng chứ lên trung học đã mua điểm mua bằng, lên thạc sĩ tiến sĩ thì quay cóp càng dữ (có tay bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thi nghiên cứu sinh quay cóp bị lập biên bản thế mà bây giờ làm bộ trưởng đấy), rồi đút lót hội đồng, bôi trơn phản biện, ăn cắp công  trình, đủ  thứ gian manh.            

Nhất là hàng ngũ cán bộ, tay nào cũng một lô một lốc chứng chỉ bằng cấp công nhận trình độ chính trị tư tưởng thế mà đua nhau lấm lem đủ thứ, dính bẩn đủ vành. Học theo làm theo mọi nơi mọi lúc mọi việc từ thấp tới cao thế nhưng gian dối ngày càng tăng, hư hỏng ngày càng nhiều. Càng học càng gian.            

Chưa gian học vào thành gian, kẻ gian đi học thì càng gian giảo, xảo quyệt cùng mình, trường lớp phong trào khác nào lò luyện lưu manh.            

Thông thái mà thiếu dối gian thành ra ngu độn. Dốt nát nhưng lắm gian dối trở thành thông minh.

Cho nên, trong chợ đời ngược nghẽo, trong gian trường hiểm ác này, gian dối là nguyên tắc, là phương châm, là quan trọng, là cơ bản, là chủ yếu, là cốt lõi, là then chốt, là hàng đầu của việc học ngày nay.           

 Ô hô hô hô!

5/2019
BÚT NGUYÊN TỬ