Cần trí tuệ…

0
32

13 ngàn F0, phần lớn là không có triệu chứng và một số ít có triệu chứng nhẹ.

Không hiểu?

Tại sao lại dồn những người khỏe mạnh vào các bệnh viện dã chiến (và khu cách ly) thế này để họ đói, phải tranh dành đồ ăn, phá cửa xô rào, y tế kiệt quệ?

Dân không cần lòng nhiệt tình, dân cần trí tuệ, dù là cái trí tuệ bình thường thôi cũng được.

THÁI HẠO