Căm thù nên đúng chỗ…

0
544

Hỡi nhân dân lòng căm thù nên để đúng chỗ!

Cùng ngày Toà tuyên án treo cho ngài phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình dù tội tầy trời là vô trách nhiệm và tạo điều kiện cho bọn bẩn thỉu ăn cắp 15.000 tỷ đồng mồ hôi, máu của nhân dân thì chính người dân ở Văn Giang, Hưng Yên đã sục sôi trút căm thù lên một nông dân câu trộm chó.

Những cú đấm đá không thương tiếc vào kẻ nghèo hèn câu trộm chó kia và người dân Văn Giang hả hê tống kẻ câu trộm chó ấy vào chuồng chó.

Con chó và 15.000 tỷ đồng.

15.000 tỷ đồng là 15.000 cây cầu bắc qua suối cho hàng trăm ngàn đứa trẻ đến trường.

LƯU TRỌNG VĂN