“Cái đã có” là “cái quần què” cũng không sai…

0
266

Nhà phê bình văn học nói câu tiếng Việt chưa hoàn chỉnh!

Đoạn phát biểu dưới đây của Mai Quốc Liên có nhiều câu cụt, câu què, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Người dễ dãi cho rằng, văn nói không cần đúng ngữ pháp như văn viết.

Nhưng, Mai Quốc Liên là GS, TS, nhà Hán Nôm học, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà phê bình văn học… phải nói tròn câu, rõ nghĩa để làm gương cho kẻ khác.

Mai Quốc Liên nói câu vừa tối nghĩa, vừa so sánh không cùng đại lượng: “Thấy kinh tế lên mà bỏ qua mặt trận văn hóa tư tưởng là sai lầm”.

“Kinh tế” và “Mặt trận văn hóa tư tưởng” không có cùng đại lương (kinh tế đo bằng G.D.P, mặt trận VHTT đo bằng cái quần què gì?) và cũng không theo quy luật biến thiên đồng bộ, cho nên cái này đi lên, cái kia đi xuống (hoặc bị bỏ qua) thì kệ mẹ nó, sai lầm cái gì?

MQL nói: “Giữ chế độ này là giữ thành quả cách mạng, nhưng giờ bỏ qua hết, chạy theo giải trí, game show…”

“Chế độ này” là danh từ chung (chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ ăn kiêng, chế độ Apacthai) và “thành quả cách mạng” cũng là danh từ chung (TQCM tháng 8, TQCM công nghiệp lần thứ 1, 2… 4.0). “Giải trí, game show” cũng là “thành tựu cách mạng”, tại sao “bỏ qua TQCM” và “chạy theo giải trí, game show” là “không giữ chế độ này” hả MQL?

“Trong khi để kế thừa cái đã có thì làm không tốt, mà lại ca ngợi boléro của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó” là câu văn vừa tối nghĩa vừa sai nghĩa.

“Cái đã có” không được định lượng, chẳng được định tính, nên nếu hiểu “cái đã có” là “cái quần què” cũng không sai.

Vậy các hàng thừa kế (theo luật thừa kế) nào làm không tốt “cái quần què”, mà lại ca ngợi “boléro của chế độ cũ”? MQL không chỉ mặt là “che giấu tội phạm”.

“Chế độ cũ” không mua bản quyền giai điệu boléro của nhạc sĩ sáng tác ra giai điệu này, nên không được nói “boléro của chế độ cũ”.

Boléro không của “chế độ cũ”, nhưng MQL dám coi “boléro” là “đời sống của giai đoạn đó” lại là cách “so sánh không cùng đại lượng”.

Không biết MQL có hiểu “so sánh không cùng đại lượng” là đem thể tích so với trọng lượng, đem gà so với vịt?

MAI BÁ KIẾM