Các kiểu cười…

0
2349

Qua sưu tầm được 131 kiểu cười! Chắc là chưa đủ…?!!!

1.Cười chê – 2. Cười cợt – 3. Cười duyên – 4. Cười gằn – 5. Cười góp – 6. Cười khà – 7. Cười khẩy – 8. Cười khì – 9. Cười mát – 10. Cười mỉm chi – 11. Cười mũi – 12. Cười nắc nẻ – 13. Cười ngất – 14. Cười nhạt – 15. Cười nắc nẻ – 16. Cười nịnh – 17. Cười nụ – 18. Cười ồ – 19. Cười phá – 20. Cười ra nước mắt – 21. Cười rộ – 22. Cười ruồi – 23. Cười sặc – 24. Cười sằng sặc – 25. Cười tình – 26. Cười trừ – 27. Cười tủm tỉm – 28. Cười vỡ bụng – 29. Cười xuề xoà – 30. Cười buồn – 31. Cười vu vơ – 32. Cười lặng lẻ – 33. Cười vô duyên – 34. Cười nhạt (cười lạt) – 35. Cười mơn trớn – 36. Cười ha hả – 37. Cười hồng hộc – 38. Cười khằng khặc – 39. Cười ngặt nghẽo – 40. Cười ằng ặc – 41. Cười thầm – 42. Cười khan – 43. Cười lạnh – 44. Cười cười – 45. Cười ngượng ngập (ngượng nghịu) – 46. Cười té đái (vãi đái) – 47. Cười mếu máo – 48. Cười trịch thượng – 49. Cười hạ bệ – 50. Cười the thé – 51. Cười e thẹn – 52. Cười khinh bỉ (khinh miệt) – 53. Cười khúc khích – 54. Cười chua cay – 55. Cười ranh mãnh – 56. Cười bí ẩn – 57. Cười độc – 58. Cười đón – 59. Cười đưa – 60. Cười rập khuôn – 61. Cười bằng mắt – 62. Cười khúc khích – 63. Cười cuồng loạn – 64. Cười dòn – 65. Cười chúm chím – 66. Cười xã giao – 67. Cười thoả mãn (mãn nguyện) – 68. Cười đau khổ – 69. Cười ngô nghê (ngờ nghệch) – 70. Cười hì hì – 71. Cười mỉm – 72. Cười thành thật – 73. Cười vang – 74. Cười toe toét – 75. Cười đểu – 76. Cười xảo trá – 77. Cười ngạo nghễ – 78. Cười chanh chua – 79. Cười ý nhị – 80. Cười tuyệt vọng – 81. Cười sang sảng (rổn rảng) – 82. Cười hô hố – 83. Cười tự phụ – 84. Cười đắc thắng – 85. Cười đú đởn – 86. Cười hóm hỉnh – 87. Cười nhí nhảnh – 88. Cười châm biếm – 89. Cười hiền – 90. Cười phớt tỉnh – 91. Cười trây trúa (nham nhở) – 92. Cười mếu – 93. Cười bò lê bò càng – 94. Cười hồn nhiên – 95. Cười ô trọc – 96. Cười đồng loã – 97. Cười thú nhận – 98. Cười rũ rượi – 99. Cười bằng thích – 100. Cười ba lơn – 101. Cười lém lỉnh – 102. Cười hồ hởi – 103. Cười tiếp thị – 104. Cười lẳng lơ – 105. Cười bù khú – 106. Cười hềnh hệch – 107. Cười khinh khỉnh – 108. Cười nhếch mép –  109. Cười xuýt xoa – 110. Cười ré – 111. Cười khanh khách –  112. Cười dâm đãng – 113. Cười xách mé – 114. Cười lở trôn – 115. Cười he hé – 116. Cười đanh đá – 117. Cười man rợ – 118. Cười đanh đá – 119. Cười xạo – 120. Cười kinh dị – 121. Cười inh ỏi – 122. Cười dòn – 123. Cười thâm hiểm – 124. Cười gượng – 125. Cười nhân ái – 126. Cười văng miểng – 127. Cười trừ – 128. Cười xã giao – 129. Cười hận – 130. Cười lạnh như tiền – 131 Cười tùm lum…

SƯU TẤM