Buồn đau chuyện đất nước…

0
134

Tôi tưởng là một sự chế nhạo nào đó từ một người hài hước, hoá ra không phải.

Chúng ta làm gì với một vị bộ trưởng như thế này đây?

Và chuyện sách giáo khoa hổ lốn đang bàn trên nghị trường có liên quan gì tới những câu chuyện này không?

Chúng ta đang sở hữu một vị bộ trưởng mà không ai có thể hình dung nổi. Coi người dân và quốc hội như một trò đùa.

Nhưng chúng ta đang trả tiền thuế cho những trò đùa đấy đấy, và nó rất thật, mỗi ngày. Nhưng chúng ta cũng lại chẳng có quyền hành gì để phế truất họ cả.

LUÂN LÊ