Bức xúc

0
547

maxresdefault-(1)

Thấy ngươi biểu tình bị bắt nhốt và đánh đập, tức hai hôm nay đến giờ không im được nữa! Các anh là người lãnh đạo xuyên suốt và toàn diện, trong khi biểu tình là quyền hiến định nhưng các anh không muốn làm ra luật để còn có thể sử dụng bạo lực với người dân hoài.

Người ta biểu tình ôn hòa, muốn được sống trong môi trường trong lành, các anh không trả lời danh chính ngôn thuận mà sai thiên lôi đàn áp.

Nhu cầu sống còn lành mạnh là nhu cầu hằng ngày, thậm chí mỗi giâ…y mỗi phút, chứ đâu phải chờ đợi các anh hoài, và càng không thể chờ đợi một xã hội tốt đẹp “đến cuối thế kỷ này chưa biết có hay chưa”

Các anh hô hào dân chủ chứ dân còn có được quyền chính trị gì ngoài quyền được nói và làm theo các anh?

Mới đây vẫn vậy đó thôi, đảng cử dân bầu, ngoài ra cái mặt trận của các anh đã giơ tay tước đoạt quyền bỏ phiếu của cử tri đối với người muốn tham gia tranh cử rồi. Còn nữa, các anh họp kín phân chia chức tước trước khi nhân dân người ta bỏ phiếu.

Vậy thì bầu cử làm gì cho tốn tiền, mất công, cứ họp xong chỉ định cho rồi. Mọi sự đã an bày, làm dân phải chịu!

Thú thật mình nằm mơ muốn thấy qui định về trưng cầu dân ý từng có trong hiến pháp được thực thi, mà chủ yếu là chờ đợi trưng cầu để xem các anh còn được nhân dân tín nhiệm bao nhiêu phần trăm và chỉ mơ vậy thôi.

Chứ “dân chủ đến thế là cùng” như đã từng thấy nói ra là hoàn toàn không thỏa đáng đâu!

LƯU NGUYỄN