Bốn lần sáng suốt…

0
217

Điều tra quân thù địch!

Thường vụ triệu tập cuộc họp khẩn cấp theo chỉ thị từ trên xuống. Phải nhanh chóng thu hồi quyết định lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo. Chỉ thị nêu rõ: việc làm này đã tạo ra sự đối lập giữa lãnh đạo với nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng thù địch và bọn thù địch đang lợi dụng chống phá.

Chỉ thị thì phải chấp hành, bất khả bàn luận. Nội dung đưa ra cuộc hợp và biểu quyết cái rẹt là xong. Việc còn lại là thư ký đánh máy Quyết định thu hồi Quyết định.

Bí thư đọc bản thảo Quyết định mới thật to, rõ trước thường vụ. Vấn đề là thảo luận về một quyết định của một quyết định. Quyết định nêu ra 3 điều. Điều 1 khẳng định lập trường đúng đắn của Quyết định trước đó, rằng chủ trương lắp camera an ninh là hoàn toàn sáng suốt để theo dõi và đảm bảo an ninh trước các thế lực thù địch chống phá gây mất an ninh. Điều 2 khẳng định việc lắp camera cho nhà riêng thường vụ với số tiền gần một tỉ là chưa sáng suốt, gây hiểu nhầm về một chủ trương sáng suốt của lãnh đạo. Điều 3 khẳng định việc thu hồi quyết định lắp camera và số tiền tỷ đã chi vào lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo là sáng suốt thực hiện chỉ thị sáng suốt của cấp trên. Bí thư đọc xong hỏi:

– Các đồng chí có ý kiến gì không?

Nhiều ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía bí thư. Trông rất mờ đục chứ không sáng suốt. Bí thư thấy không ổn, bèn gợi ý:

– Có nên thêm điều gì nữa không? Chẳng hạn như chúng ta cảm ơn báo chí và dư luận đã sáng suốt chỉ ra cái sai của chúng ta để chúng ta sáng suốt sửa sai?

Các đồng chí thường vụ bỗng mắt sáng lên. Một đồng chí hai vai đeo lon đứng lên dõng dạc:

– Thêm điều 4 ấy là sáng suốt. Sau khi công bố Quyết định này cho báo chí để vỗ yên dư luận, ta sẽ điều tra cho ra cái đứa thù địch nào đã ném lên mạng cái Quyết định chưa sáng suốt kia. Trị cái tội thù địch kích động thù địch để tạo ra dư luận thù địch gây mất an ninh, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của lãnh đạo.

Bí thư gật đầu khen:

– Rất sáng suốt!

CHU MỘNG LONG