Bổ sung tiêu chuẩn mất ngủ!

0
1153

Hinhanhthatbuonvaxauho-05

Không cần chủ tịch Quốc hội phải nhắc đại biểu đừng nói chuyện riêng và đừng ngủ gật. Vì làm như vậy hóa ra Chủ tịch Quốc hội chỉ đáng như một cô giáo tiểu học, còn đại biểu Quốc hội lại tệ hại như học trò lớp một, vì chỉ có học trò nhỏ tuổi mới có tật hay nói chuyện riêng và ngủ gật trong lớp.

Để tránh tình trạng đại biểu ngủ gật, chỉ cần thêm một yêu cầu vào “Tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội” là: “Có giấy chứng nhận mắc bệnh mất ngủ kinh niên của Hội đồng y khoa nội thần kinh (rồi mới đến)… có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật”.

MAI BÁ KIẾM