Bi kịch của dân tộc…

0
132

Mấy hôm rồi nhiều người ca ngợi anh Chung, khi ôn lại cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ảnh. Tất nhiên việc nào ra việc ấy, chữ tài đi với chữ tật. Nhưng tổng quan mà nói, quan lại VN chỉ có 3 dạng:

1. Có tài thì tham

Quan lại CS thực sự có tài như lá mùa thu. Do cơ chế tuyển chọn công chức của chế độ ta nó không phải để chọn người tài mà là để chọn người có quan hệ và tiền tệ. Tài ở đây là so với những người tài trong nhân dân.

Anh em có tài thì sẽ biết cách xoay xở để được việc. Mà cơ chế CS nó trói buộc quan lại, khiến muốn được việc thì phải làm sai quy trình. Làm sai quy trình thì mới ra tiền. Đó là vòng luẩn quẩn. Muốn làm nhanh, làm tốt, làm ra tiền thì sẽ phải sai, nhưng như thế mới hiệu quả.

Thường các anh em này hay có các vị trí ngon ăn, có tính quyết định, hay tiếp xúc với doanh nghiệp.

2. Thanh liêm thì… ngu

Thường anh em quan lại “thanh liêm” còn ít quá cả lá mùa thu. Nhưng họ thanh liêm được phần nhiều là do ở vị trí ít có cơ hội kiếm được tiền. Tức là ở các vị trí ít có tính quyết định, ít tiếp xúc với doanh nghiệp.

Ở các vị trí này thì động lực để phải làm nhanh, làm hiệu quả là ít, nên có thể làm đúng.

3. Anh em quan lại vừa thanh liêm vừa có tài thì hầu như không có. Mình dùng từ HẦU NHƯ là do không có thống kê xã hội học, biết đâu có 1% là như vậy chăng? Đó mới là hồng phúc của dân tộc. Sống phải có niềm tin chứ?!

Đó không phải là 1 nhận định võ đoán, bịa đặt, để bôi nhọ anh em quan lại mà có tính biện chứng. Bởi, quan thanh liêm ở thời điểm hiện tại sẽ không thể sống hòa nhập với các đồng chí khác, tự mình tách ra khỏi tổ chức.

Dưới chế độ này, mức lương công chức như hiện tại, thì tham nhũng là bắt buộc, là đương nhiên. Trong bộ máy, tự dưng có 1 ông không tham nhũng, thì rõ ràng sẽ tạo ra sự nghi kỵ, mất đoàn kết. Mà người lạc lõng như vậy làm sao mà làm việc hiệu quả được? Có tài mà làm việc không hiệu quả, việc không trôi, thì bị coi là ngu! Thanh liêm thì không có tiền, vậy lấy đâu ra tiền để chạy chức, làm sao thăng tiến được? Làm sao làm được quan to?

Một số anh em quan lại bỗng nhiên tỏ ra thanh liêm hay vì nước, vì dân, là do trước đây anh ăn cũng đủ rồi, đến lúc cần lấy tiếng, là trường hợp một anh khi làm bí thư SG, hay anh Chung khi chống dịch Covid. Nhưng tiếc rằng chưa anh nào dám làm cách mạng triệt để, để lại tiếng thơm đủ át được tiếng thối. Có chăng chỉ là dưới bàn phím của mấy đứa dư luân viên, bưng bô, đâm thuê chém mướn, muốn rửa mặt cho các anh. Hoặc do một số anh em thiện lành, ngây thơ, khi tin rằng có tồn tại nhóm thứ 3.

Tóm lại, éo le thay, anh em củi thì mới có tài và có tài thì dễ thành củi!

Đó là bi kịch của dân tộc.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH