Bệnh thù lâu nhớ dai…

0
359

ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) nói cán bộ, công chức có hai căn bệnh cố hữu là “bệnh bảo thủ” và “bệnh thù lâu nhớ dai”. Ông Hà dẫn chứng: “Nhiều cơ quan, cá nhân ban hành văn bản sai, thậm chí vi phạm BLDS, Luật Đất đai nhưng chúng tôi kiến nghị sau hai năm họ mới sửa.

Không ít người có tư tưởng bảo thủ, sai rồi không chịu sửa ngay. Một chánh án tòa cấp huyện phản ánh với chúng tôi là nếu giữ quy định tòa huyện xử cấp huyện sẽ không khả thi vì rất nhiều bản án đã tuyên quan thắng dân.

Có vụ xử “quan thua dân” thì sau đó thẩm phán dù có năng lực, có trình độ, nằm trong quy hoạch nhưng đến khi đề bạt rất khó khăn, cuối cùng phải chuyển công tác đến một đơn vị khác. Lấy ví dụ như vậy để chúng ta nghĩ rằng “bệnh thù lâu nhớ dai” trong cán bộ chúng ta không phải là không có”.

Theo: Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh