Bắp ngô??…

0
144

Bắp cũng đúng
Ngô cũng đúng
Trái bắp cũng đúng
Quả ngô cũng đúng
Trái ngô cũng được
Quả bắp cũng không sao

Từ nào thuận và quen thuộc thì dùng chứ chẳng có cái nào chuẩn, cái nào hay hơn cái nào cả.

Chiếc bắp, cái bắp, chiếc ngô, cái ngô… thì chưa biết.

Nhưng lâu lâu lại nghe: Ai ăn/mua bắp ngô không? ; Bán/Lấy em quả bắp ngô chị/anh ơi! ; ….

Rồi “Bắp Ngô” nó có nghĩa là gì, nó có giống “Tử Hình Chết” hay “Rèm Màn” không?

VUI VẺ GÌ ĐÂU?
VÔ NGHĨA, VÔ VỊ!

KHÁNH TRẦN