Bàn về triết học…

0
378

Vova được công đoàn nhà máy cử đi học Đại học Mác- Lê nin.

Sau tốt nghiệp, Vova quay về nhà máy làm việc. Chủ tịch công đoàn hỏi:

– Thế nào Vova, học được gì nào?

– Nhiều lắm chú Mikhain

-Kể xem

– Cháu được học nào là Phép biện chứng, Logic học, Triết học nữa

– Đó là cái gì?

– Làm sao giải thích cho chú được nhỉ. Thế này, ví dụ có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?

– Tất nhiên là anh bẩn.

– Nhưng theo Biện chứng, anh bẩn có xu hướng bẩn, nên không cần tắm, còn anh sạch có xu hướng sạch hơn, nên anh sạch sẽ vào tắm.

– Ờ, hay nhỉ. Còn gì nữa

– Lại lấy ví dụ đó, 2 anh chàng, 1 sạch, một bẩn, ai sẽ vào tắm?

– Thì mày vừa bảo anh sạch đó thôi.

– Nhưng theo Logic học, anh sạch thì cần gì tắm, còn anh bẩn cần tắm, nên anh bẩn sẽ đi tắm.

– Ờ vớ vẩn nhỉ, còn gì nữa không?

– Vẫn ví dụ ấy, có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?

– Ơ cái thằng này, rối tinh rối mù, đéo biết đâu mà lần.

– Ồ chính thế, chú Mikhain, đấy chính là Triết học, cái thứ mà phát biểu ngắn gọn là đéo biết đâu mà lần.

LS. NGUYỄN KHÁNH NGỌC