Bản sao…

0
133

Đi chơi Noel. Trên đường đi sư tử hỏi cắc cớ:

– Làm sao mọi người biết ông Chúa ấy tốt mà họ đi theo ổng nhiều ghê rứa? Trong khi đó chưa ai nhìn thấy hình dạng, chưa ai trực tiếp nghe ông ấy nói ra? Kinh thánh cũng do con người viết ra. Truyền đạt kinh thánh cũng từ mấy ông cha đạo, mục sư nói ra. Vậy làm sao biết Chúa tốt mà mọi người tin theo ông ấy?

 Tui trả lời:

– Nếu câu hỏi này mà gặp Mục Sư hay Cha đạo họ sẽ trả lời bà một cách dễ hiểu hơn. Còn bà muốn tui trả lời thì phải dỏng tai lên nghe cho rõ mà tự hiểu lấy hỉ!

 Làm sao biết Chúa tốt trong khi mọi người chưa ai được tận mục sở thị hả? Đơn giản thôi! Nó có 2 điều để nhận biết, đó là:

Thứ nhất: Chúa dạy con người biết kính trọng cha mẹ; biết yêu thương lẫn nhau; biết nhịn nhục lẫn nhau; biết tha thứ cho nhau v.v… Chứ Chúa không dạy bà phải học tập tốt, lao động tốt cái cmg! Bà không học thì bà dốt, bà không lao động thì bà đói. Đây là bản năng sinh tồn đến loài thú còn biết, huống chi con người? Và, Chúa cũng không dạy bà cách đấu tố, không dạy bà phải đời đời căm thù kiếp kiếp căm thù ai. Vậy lời chúa dạy ấy tốt hay xấu?

Thứ hai: Hãy nhìn những người rao giảng lời Chúa ấy họ thế nào? Suốt đời phụng sự Chúa họ có tư túi, tư lợi riêng cho họ không? Họ có nhảy dựng lên xỉa xói, mắng chửi bà khi bà xúc phạm Chúa không? Hay là họ âm thầm cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho bà khi bà xúc phạm Chúa của họ?

Đấy! Vấn đề là chỗ đó. Bà không cần phải trèo lên thượng nguồn để xem dòng nước trên đó trong hay đục. Mà bà chỉ cần đứng dưới hạ lưu để kiểm chứng dòng nước trên đầu nguồn đổ về. Nếu nước hạ lưu đục thì nước đầu nguồn đục, và ngược lại. Thế thôi!

Tóm lại, muốn biết một thánh nhân, một vĩ nhân hoặc một danh nhân văn hóa gì gì đó nó như thế nào, bà chỉ cần nghe họ nói gì và những người đi theo họ là hạng người nào thì rõ cả thôi.

Bởi, những người đi theo, họ là bản sao của các ngài ấy!

NGÔ TRƯỜNG AN