Áo thụng của quan tòa…

0
80

Bên trong cái áo thụng của quan toà – tranh của Sergi Riabokon, hoạ sĩ Ukraine (nguồn: Iran Cartoons).