Áo hay quần?

0
612

Áo trên quần dưới. Áo thường tỏ vẻ khinh khi quần, cho rằng mình ở vị trí cao, gần đầu gần mặt còn quần ở chỗ bẩn thỉu hạ tiện. Vì vậy, khi nói đến y phục cao sang, người ta chỉ nói đến áo.

Bào là áo, long bào, hoàng bào là áo vua. Y là áo, trang phục quan võ thì gọi là nhung y. Đỗ tiến sĩ xưa được vua ban áo mũ, mũ cao áo thụng là sang. Ai thèm nói đến quần cho bẩn.

 Quần tức tối cự nự:

– Bây giờ không có mày thì người ta ở trần chứ không có tao người ta ở gì?  Không có mày là chuyện thường chứ không có tao thì hỏi còn ra cái giống gì, rúc trong nhà chứ ló ra ngoài đường là bị bắt đưa vào nhà thương điên ngay. Ai cần hơn ai, ai quan trọng hơn ai nào?

Áo nghe, chịu quần là cơ bản, chủ yếu, then chốt, hàng đầu…

TIỂU HÙNG TINH