Ảnh về Việt Nam thời thuộc địa

0
1303
Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh Việt Nam thời thuộc địa trích từ một ấn phẩm của Pháp xuất bản năm 1900, được giới thiệu trên trang Gallica.bnf.fr.

Cổng Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh Việt Nam thời thuộc địa trích từ một ấn phẩm của Pháp xuất bản năm 1900, được giới thiệu trên trang Gallica.bnf.fr.
Tòa khâm sứ Pháp tại Huế.

Tòa khâm sứ Pháp tại Huế.
Toàn cảnh ga Đồng Đăng ở Lạng Sơn.

Toàn cảnh ga Đồng Đăng ở Lạng Sơn.
Đồi núi ở Lạng Sơn, khu vực biên giới Việt - Trung.

Đồi núi ở Lạng Sơn, khu vực biên giới Việt – Trung.
Một cây cầu đường sắt đang được xây dựng ở Lạng Sơn.

Một cây cầu đường sắt đang được xây dựng ở Lạng Sơn.
Cảng Sài Gòn thời thuộc địa.

Cảng Sài Gòn thời thuộc địa.
Nhà thờ Phủ Cam ở Huế đang được xây dựng.

Nhà thờ Phủ Cam ở Huế đang được xây dựng.
Tuyến đường sắt chạy qua Hòn Gai, Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt chạy qua Hòn Gai, Quảng Ninh.
Thi công tuyến đường sắt Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) - Lạng Sơn.

Thi công tuyến đường sắt Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) – Lạng Sơn.
Ga Lạng Sơn.

Ga Lạng Sơn.
Ga Lạng Sơn.

Ga Lạng Sơn.
Nhà thờ Kẻ Sở, nay là nhà thờ Sở Kiện gần Phủ Lý, Hà Nam. Hình ảnh nằm trong trong loạt ảnh Việt Nam thời thuộc địa trích từ một ấn phẩm của Pháp xuất bản năm 1900, được giới thiệu trên trang Gallica.bnf.fr.

Nhà thờ Kẻ Sở, nay là nhà thờ Sở Kiện gần Phủ Lý, Hà Nam. Hình ảnh nằm trong trong loạt ảnh Việt Nam thời thuộc địa trích từ một ấn phẩm của Pháp xuất bản năm 1900, được giới thiệu trên trang Gallica.bnf.fr.
Một cổng của kinh thành Huế.

Một cổng của kinh thành Huế.
Chùa Thiên Mụ ở Huế.

Chùa Thiên Mụ ở Huế.
Bên trong một khu chợ ở Hà Nội thời thuộc địa.

Bên trong một khu chợ ở Hà Nội thời thuộc địa.
Chợ Đông Ba ở Huế.

Chợ Đông Ba ở Huế.
Một cây cầu đường sắt gần biên giới Trung Quốc.

Một cây cầu đường sắt gần biên giới Trung Quốc.
Phố cổ Hà Nội nhìn từ thành Hà Nội, phía xa là sông Hồng.

Phố cổ Hà Nội nhìn từ thành Hà Nội, phía xa là sông Hồng.
Những người thợ xẻ gỗ ở Bắc Kỳ.

Những người thợ xẻ gỗ ở Bắc Kỳ.
Cầu cạn đường sắt dẫn đến biên giới Trung Quốc tại Lạng Sơn.

Cầu cạn đường sắt dẫn đến biên giới Trung Quốc tại Lạng Sơn.
Những người nông dân gặt lúa trên đồng.

Những người nông dân gặt lúa trên đồng.
THEO KIẾN THỨC