Ánh sáng ở cuối đường hầm…

0
125

 Nhưng lại là ở tận cuối Một Cái Đường Hầm khác nữa, mang tên “Năm 2021”, sau khi cả thế giới vừa hớt hơ hớt hãi vượt qua đường hầm “Năm 2020” mà vẫn chưa thấy đại dịch Cúm Tàu ngớt đi chút nào.

Bức tranh biếm mang nụ cười sâu sắc mà chua chát nầy là của hoạ sĩ Hoa Kỳ Dave Ganlund