Ảnh đẹp đen trắng… (1)

0
927

KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH ĐEN TRẮNG 2018
Đơn vị tổ chức: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (HOPA)


GIẢI NHẤT – Tác phẩm : Thăng hoa – Tác giả : Vũ Bảo Ngọc – Hà Nội