“Android vs Huawei”.

0
100

VẶT CHO TRỤI TỤI HOA VI (HUAWEI)

Tựa gốc: “Android vs Huawei”. Tranh và tựa của Mahmoud Rifai, hoạ sĩ Jordan (nguồn: Cartoon Movement).

Hoạ sĩ đã vẽ biểu trưng của Android, thuộc Google, đang vặt trụi dần những cánh hoa đỏ trên logo biểu trưng của Huawei.

Mời các bạn cùng đọc bài phân tích sau, trên Thanh Niên Online…

https://thanhnien.vn/…/huawei-tan-mong-ba-vuong-vi-lenh…