Ai vui hơn?

0
629

Thấy bố đi đánh cờ tướng về, bé Hoa đón bố ở cổng và hỏi:

Ai vui hơn? - Ảnh 1.

– Bố ơi! Ai thắng? Bố hay bác Hưng?

– Bác Hưng với bố đánh cờ tướng không phải để hơn thua, bác và bố đánh cờ để vui thôi, con ạ!

– Vậy thì ai vui hơn, hả bố?

– !?!

Trước kia, khi gặp nhau, người ta ngả mũ chứ không như bây giờ.

– Bây giờ thì sao?

– Bây giờ người ta moi cái tai nghe ra khỏi tai…

Hữu Lộc – Hải Hà (st)/ TUỔI TRẺ