Ái ố sân si hỷ nộ tại sân chùa…

0
102

Nhà chùa tham tiền mà nhận quá nhiều hài cốt, đến lúc không có chỗ chứa thì vứt lăn lóc vào xó một cách lạnh lùng để dành chỗ cho người nhiều tiền hơn.

Phật tử tin vào nhà chùa bỏ số tiền lớn ra mua chỗ đặt hài cốt cho ông bà, cha mẹ mình để được Siêu sanh tịnh độ hay đến Cực Lạc quốc, nhưng khi chứng kiến thân xác ông bà, cha mẹ mình bị vứt vào xó thì không khỏi nổi cơn thịnh nộ.

Cả hai đều rơi vào bến Mê. Nơi bến Mê ấy, người ta không rơi vào ái ố sân si hỷ nộ mới là chuyện lạ.

Tôi tin không chỉ chùa này mà chùa khác rồi cũng thế. Một là tiền không mua được sự siêu thoát. Hai là không bây giờ thì đến một lúc nào đó, tất cả mọi hài cốt rồi cũng phải trả về cát bụi.

Lục Tổ Huệ Năng có câu kệ: “Bất tư thiện, bất tư ác, thử khắc na cá thị nễ bản lai diện mục”. Tạm dịch: Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, khi đó chính là bản lai diện mục của ta.

Thực ra còn thân xác ắt còn ái ố sân si hỷ nộ chứ không chỉ định kiến thiện ác. Và như vậy, chỉ khi thân xác về cát bụi, tức sắc thành không thì mới hết thất tình, lục dục, tức về với bản lai diện mục.

Hiểu đúng như vậy thì thân xác khi không còn sống nữa thì càng về sớm với cát bụi càng tốt. Giả định có linh hồn thì việc đưa thân xác về cát bụi không chỉ giải thoát cho linh hồn người chết mà còn giải thoát luôn cho người sống khỏi cái vòng lẩn quẩn của ái ố sân si hỷ nộ.

Phân tâm học chủ trương điều chỉnh dục vọng vào các hoạt động tích cực chứ không hoang tưởng diệt dục với tư cách là đòi hỏi của thân xác. Bản ngã (Ego) nằm ở sự điều chỉnh ấy chứ không phải cái “bản lai diện mục” trừu tượng và vô nghĩa.

Tu sai, tín ngưỡng sai, hậu quả khó lường. Nếu không có đại diện luật pháp giữ trật tự, vụ này rất dễ sinh đổ máu tại chùa.

CHU MỘNG LONG