Ai gây thảm cảnh này! Lỗi không phải do dân…

0
47

Một cái “hộp” chừng chục mét vuông mà nhét chục mạng người sinh sống trong đó, lúc bình thường chưa có dịch bệnh cũng đã thấy là cực khổ lắm rồi!

Thế mà, bốn tháng trời, dịch bịnh hoành hành, người bị nhốt trong đó và sống trong cảnh thiếu thốn mọi bề thì thử hỏi sức người sao chịu cho nổi?

Bởi vậy, khi Sài Gòn vừa mới xoá lockdown, bà con lao động ở nhà thuê đã không ùn ùn tháo chạy về quê của mình mới là chuyện lạ?

Phải về quê cho bằng được, bằng mọi cách, có xe máy đi xe máy, có xe đạp đi xe đạp, không có xe máy xe đạp thì đi bộ!

Đau thương mất mát quá nhiều, quá sức chịu đựng rồi! Hy vọng, niềm tin mất hết rồi!

Ai gây ra thảm cảnh này? Lỗi này không phải do dân?

8 SÀI GÒN

*** Bà con tháo chạy về quê mình, có thể sẽ xảy ra dịch bệnh bùng phát… nhưng lỗi cũng không phải do dân!