9 lý do khiến Joshuo Wong sẽ thất bại tại Mỹ…

0
201

1. Không biết 29 ngoại ngữ.
2. Ra đi tìm đường cứu nước quá muộn khi đã 23 tuổi.
3. Không biết nghề phụ bếp.
4. Không biết mẹo hơ nóng gạch rồi cuốn báo để sưởi ấm mùa đông ở Paris.
5. Không dám tự viết sách ca ngợi bản thân như vừa đi đường vừa kể chuyện.
6. Ngồi tù cả tháng trời mà chẳng làm được bài thơ nào.
7. Đất HongKong đã đô thị hoá nên không thể đấu tố Cải Cách Ruộng Đất để chia ruộng cho bọn đàn em.
8. HongKong quá nhỏ để phát động chiến tranh Nam – Bắc.
9. HongKong có 7 triệu người, đa số là thành phần địa chủ, trí thức nên rất khó lôi kéo họ theo CÁCH Mệnh.

SƯU TẦM