6/10…

0
75

Biểu đồ covid hôm nay cho thấy chỉ số ca nhiễm giảm nhiều rồi.

Cơn đại dịch đã để lại biết bao mất mát: hàng chục ngàn mạng người ra đi vĩnh viễn và cuộc tháo chạy về quê tìm đường sống của hàng trăm vạn người tha phương cầu thực là bài học đau thương không bao giờ quên!

8 SÀI GÒN